Γραμματέας: 

Λυδία Σταυρακάκη

Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γραμματεία Τμήματος Χημείας 1ος όροφος Νέας Πτέρυγας Νέου Χημείου Πανεπιστημιούπολη Τ.Κ. 54124 Θεσσαλονίκη

Τ: 

+30 2310 997620

F: 

+30 2310 997642

E: 

Προσωπικό γραμματείας: 

Σοφία Κορναράκη
Γεώργιος Καταχιώτης

Σχολή: 

Τμήμα: 

Βρείτε τη γραμματεία στο χάρτη: