Γραμματεία Τμήματος Χημείας

Γραμματέας: 
Λυδία Σταυρακάκη
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γραμματεία Τμήματος Χημείας 1ος όροφος Νέας Πτέρυγας Νέου Χημείου Πανεπιστημιούπολη Τ.Κ. 54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 
+30 2310 997620
Φαξ: 
+30 2310 997642
Email: 
Προσωπικό γραμματείας: 
Σοφία Κορναράκη
Γεώργιος Καταχιώτης
Βρείτε τη γραμματεία στο χάρτη: 
post image