Υπολογιστικό Κέντρο Τμήματος Χημικών Μηχανικών

Το Υπολογιστικό Κέντρο του Τμήματος Χημικών Μηχανικών άρχισε τη λειτουργία του τον Μάιο του 1995, μετά από ενέργειες των καθηγητών Β. Παπαγεωργίου και Μ. Ασσαέλ - τότε Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος -, με τη βοήθεια του Αναπληρωτή καθηγητή Σπ. Παρά, του φοιτητή Z. Γάλλη και του M. Μπριντάκη (ΕΔΤΠ). Από το Φεβρουάριο του 2009, με πρωτοβουλία των καθηγητών Γ. Σακελλαρόπουλο -τότε Προέδρου του Τμήματος- και Μ. Ασσαέλ, το τμήμα απέκτησε και δεύτερο Υπολογιστικό Κέντρο.

Σήμερα στη διάθεση των φοιτητών βρίσκονται 59 σύγχρονοι υπολογιστές (30 στο πρώτο και 29 στο δεύτερο). Κάθε υπολογιστής διαθέτει οθόνη TFT 15" ή 19", ενώ ακόμη σε κάθε αίθουσα υπάρχει εγκατεστησμένος προβολέας και σύστημα ήχου, που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες των ακαδημαϊκών μαθημάτων που πραγματοποιούνται.

Αναλυτικότερα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υπολογιστών είναι:

- 29 Pentium Core 2 Duo στα 2.93 GHz,
- 10 Pentium Dual Core στα 2.50 GHz,
- · 8 Pentium IV στα 2.4 GHz,
- · 2 AMD Athlon Xp στα 2.0 GHz, ·
- 10 Pentium Celeron στα 1.7 GHz.

Το Υπολογιστικό Κέντρο Β' χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη διεξαγωγή μαθημάτων, ενώ το Υπολογιστικό Κέντρο Α' είναι ανοιχτό στους φοιτητές του τμήματος και λειτουργεί με την εθελοντική επίβλεψη ομάδας φοιτητών και τη βοήθεια μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π. 

Πρέπει επίσης να σημειωθεί η πολύτιμη βοήθεια στη λειτουργία των Υπολογιστικών Κέντρων, του Δ. Ζαχαρόπουλου, Κ. Κακοσίμου και Α. Κανάρη όλα τα προηγούμενα χρόνια.

Τα Υπολογιστικά Κέντρα του Τμήματος βρίσκονται στο ισόγειο του κτιρίου Ε13. Το Υπολογιστικό Κέντρο Α' είναι ανοιχτό στους φοιτητές του τμήματος, Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 - 17:00.

Οι 59 υπολογιστές των δύο Υπολογιστικών Κέντρων είναι εφοδιασμένοι με όλα τα απαραίτητα εργαλεία και λογισμικά που χρειάζονται οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Όλα τα μηχανήματα λειτουργούν σε περιβάλλον Wιndows XΡ SP3 και έχουν άμεση και γρήγορη πρόσβαση στο διαδύκτιο και διαθέτουν CD. Ο server διαχείρισης των μηχανημάτων λειτουργεί με λογισμικό Windows Server 2008 R2 x64.

Το λογισμικό που διαθέτουν οι υπολογιστές ανανεώνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να καλύπτει τις ανάγκες των φοιτητών και τις εξελίξεις της τεχνολογίας. Αναλυτικά τα κυριότερα εγκατεστημένα λογισμικά είναι:

 

 

Browsers:
Για τη χρήση Internet (web, ftp και email) υπάρχουν εγκατεστημένοι ο Google Chrome, o Internet Explorer 8 και ο Mozilla Firefox 3.6.

Microsoft Visio 2007:
Σχεδιαστικό πρόγραμμα για τη κατασκευή διαγραμμάτων ροής, οργάνωσης και προγραμματισμού, διαγραμμάτων κτιριακών εγκαταστάσεων, λογικών διαγραμμάτων, κ.α.

SolidWorks 2010:
Λογισμικό παραμετρικού μηχανολογικού σχεδιασμού απλών και σύνθετων αντικειμένων, με δυνατότητα προσομοίωσης της συμπεριφοράς τους με πεπερασμένα στοιχεία.

Aspen Plus 2006.5:
Λογισμικό προσομοίωσης διεργασιών εγκαταστάσεων με ταυτόχρονη επίλυση των ισοζυγίων μάζας και ενέργειας και σχέσεων ισορροπίας.

Comsol Multiphysisc 4.0a:
Λογισμικό προσομοίωσης διεργασιών με επίλυση των εξισώσεων μεταφοράς μάζας, θερμότητας και ορμής με χρήση πεπερασμένων στοιχείων.

Fortran Powerstation 4.0:
Περιβάλλον προγραμματισμού γλώσσας Fortran.

Matlab 7.0:
Λογισμικό για την πραγματοποίηση μαθηματικών υπολογισμών, ανάλυσης δεδομένων, γραφικών απεικονίσεων, ανάπτυξης αλγορίθμων, προσομοίωσης και μοντελοποίησης.

 

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ MICROSOFT
 

 

Το Κ.Υ.Τ.Π. του Α.Π.Θ. σε συνεργασία με την εταιρία Microsoft προσφέρει στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας (φοιτητές και διδακτικό προσωπικό), μέσω του πρόγραμμα διανομής λογισμικού MSDN Academic Alliance (MSDNAA), τη δυνατότητα να αποκτήσουν δωρεάν το σύνολο του λογισμικού της εταιρείας. Ως μέλος, το τμήμα μπορεί να εγκαθιστά λογισμικό στα εργαστήρια του, αλλά και το προσωπικό και οι φοιτητές μπορούν να εγκαταστήσουν το λογισμικό στους προσωπικούς τους Η/Υ.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Κατά τη δίαρκεια του πανεπιστημιακού έτους με γνώμονα τις ανάγκες και της απαιτήσεις των φοιτητών, διεξάγωνται στα Υπολογιστικά Κέντρα σεμινάρια, τα οποία μπορεί να τα παρακολουθήσει κάθε προπτυχιακός ή/και μεταπτυχιακός φοιτητής του τμήματος.

 

ΕΓΓΡΑΦΗ CD
Τα Υπολογιστικά Κέντρα διαθέτουν CD Writer, το οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι φοιτητές του τμήματος (CD δεν παρέχονται)

 

 

ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Τα Υπολογιστικά Κέντρα διαθέτουν Laser εκτυπωτές, όπου ο κάθε φοιτητής μπορεί να εκτυπώνει εργασίες, άρθρα ή κάτι άλλο (μέχρι 15 σελίδες τη φορά - φύλλα δεν παρέχονται

Υπεύθυνος/η: 
Μάρκος Ασσαελ Καθηγητής
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Χημικών Μηχανικών Υπολογιστικό Κέντρο Πολυτεχνική Σχολή, Κτίριο Ε13, ισόγειο Πανεπιστημιούπολη 54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 
+30 2310 996172
Email: