Διευθυντής: 

Αντιγόνη Κόταλη Καθηγήτρια

Γραμματεία: 

Στυλιανή Παπαχρήστου

Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Πολυτεχνική Σχολή

Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Τομέας Χημείας

Κτίριο Γ΄ Πολυτεχνικής Σχολής

Πανεπιστημιούπολη

54124 Θεσσαλονίκη

Τ: 

+30 2310 996178

F: 

+30 2310 996222

E: 

Ερευνητικό αντικείμενο: 

  • Εφαρμογή και βελτιστοποίηση αναλυτικών μεθόδων στον προσδιορισμό χημικών παραμέτρων σε περιβαλλοντικά δείγματα, εφαρμογή τεχνολογιών στην επεξεργασία νερού, βιομηχανικές ανόργανες πρώτες ύλες. Μελέτη ιδιοτήτων ανοργάνων ενώσεων/υλικών.
  • Βιοανόργανη χημεία, χημεία περιβάλλοντος, ηλεκτροχημεία, φωτοκατάλυση. Σύνθεση αλειφατικών, αρωματικών, ετεροκυκλικών, οργανομεταλλικών ενώσεων-ταυτοποίηση -μελέτη βιολογικής δράσης - εφαρμογές.
  • Βιοοργανική χημεία, φυσικά προϊόντα - απομόνωση - βιολογική δράση, λιπαρά οξέα, ημισύνθεση βιολογικά δραστικών μορίων. Βιοτεχνολογία - νέα προιόντα και αποικοδόμηση τοξικών οργανικών. Σύστημα φορέων φαρμακευτικών ουσιών
  • Φυσικοχημεία πολυμερών, διεπιφανειών και διαλυμάτων. Ιστομηχανική, βιοϋλικά βιοαισθητήρες. Υπερκρίσιμα ρευστά και ιοντικά υγρά. Νανοσύνθετα υλικά. Στατικές, δυναμικές και θερμοδυναμικές ιδιότητες πολυμερών, αυτοοργάνωση χαλαρής ύλης.