Τομέας Τεχνολογιών

Διευθυντής: 
Δημοσθένης Σαρηγιάννης Καθηγητής
Γραμματεία: 
Σοφία Σεμερτζίδου
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Πολυτεχνική Σχολή

Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Τομέας Τεχνολογιών

Κτίριο Δ΄ Πολυτεχνικής Σχολής (3ος όροφος)

Πανεπιστημιούπολη

54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 
+30 2310 996168
Φαξ: 
+30 2310 996168
Ερευνητικό αντικείμενο: 
  • Ενέργεια-Περιβάλλον
    Καταλυτικές διεργασίες υδρογονανθράκων, στερεών καυσίμων, βιομάζας-Βιοκαύσιμα. Τεχνολογίες υδρογόνου και αερίων θερμοκηπίου - Διεργασίες μεμβανών. Ροφητικά και νανοπορώδη υλικά - Απομάκρυνση αερίων ρυπαντών - Μοριακή προσομοίωση. Επεξεργασία και διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων.
  • Τρόφιμα
    Διεργασίες συντήρησης τροφίμων-Θερμικές διεργασίες - Ξήρανση - Κατάψυξη - Υπερυψηλή πίεση. Ποιοτική διαχείριση, υγιεινή, ασφάλεια τροφίμων. Μοντελλοποίηση διεργασιών
  • Υλικά
    Πορώδη κεραμικά υμένια σε φυσικές διεργασίες διαχωρισμού αερίων και επεξεργασίας νερού και σε καταλυτικές χημικές διεργασίες ενεργειακού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος. Πολυκρυσταλλικά ηλεκτρονικά κεραμικά σε εφαρμογές μικροηλεκτρονικής, μικροαισθητήρων και τηλεπικοινωνιών. Υλικά μικροηλεκτρονικής ολοκλήρωσης. Μαγνητικά νανοσωματίδια. Δομή, μορφολογία και ιδιότητες χαλύβων και χυτοσιδήρου, συγκολλήσεις. Χημικός, μορφολογικός, δομικός, οπτικός, θερμικός και ηλεκτρομαγνητικός χαρακτηρισμός στερεών.