Εργαστήρια

Τομέας Ανάλυσης, Σχεδιασμού & Ρύθμισης Χημικών Διεργασιών και Εγκαταστάσεων (Α.Σ.Ρ.Χ.Δ.Ε.)

  • Εργαστήριο Β' Χημικής Μηχανικής