Βιβλιοθήκη Τμήματος Χημικών Μηχανικών

Στη βιβλιοθήκη βρίσκονται σήμερα περίπου 4100 βιβλία σχετικά με την επιστήμη του Χημικού Μηχανικού, ενώ επίσης υπάρχουν περίπου 107 επιστημονικά περιοδικά. Ακόμη, υπάρχει πρόσβαση σε 270 βιβλία χημείας & χημικής μηχανικής στον ιστοχώρο www.knovel.com (οδηγίες πρόσβασης) και σε 150 βιβλία χημείας & χημικής μηχανικής του εκδοτικού οίκου John Wiley & Sons, Inc.

Επίσης, διατίθεται χώρος για τους επισκέπτες ώστε να μπορούν να καθήσουν και να διαβάσουν.

 H Βιβλιοθήκη του Τμήματος βρίσκεται 2ο όροφο του κτιρίου που βρίσκονται οι αίθουσες διδασκαλίας και λειτουργεί καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 - 16:30. 

 • ΚΥΡΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ
  H βιβλιοθήκη του Τμήματος Χημικών Μηχανικών ακολουθεί το Ταξινομικό Σύστημα της βιβλιοθήκης του Κογκρέσου (LC) , σύμφωνα με το οποίο τα βιβλία καταχωρούνται κατά θέμα:
   

  GB Physical geography
  QP Physiology

  HB Economic Theory. Demography
  QR Microbiology

  HC Economic history and conditions
  T Technology (General)

  HD Industries. Land use. Labor
  TA Engineering (General. Civil engineering)

  HF Commerce
  TC Hydraulic engineering. Ocean engineering

  HG Finance
  TD Environmental Technology

  Q Science (General)
  TE Highway engineering. Roads and Pavements

  QA Mathematics
  TH Building construction

  QB Astronomy
  TJ Mechanical engineering and machinery

  QC Physics
  TK Electrical engineering. Electronics. Nuclear engineering

  QD Chemistry
  TN Mining engineering. Metallurgy

  QE Geology
  TP Chemical technology

  QH Natural history-Biology
  TS Manufactures

  QK Botany
  TX Home economics

  QH Zoology
   

 

 • ΒΙΒΛΙΑ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ
  Ο πλήρης κατάλογος των βιβλίων της βιβλιοθήκης (Νοέμβριος 2010) βρίσκεται <εδώ> σε αρχείο μορφή .xls.

 

 • ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
  Tα περιοδικά είναι τοποθετημένα κατά αλφαβητική σειρά. Τα τρέχοντα τεύχη των περιοδικών εκτίθενται σε ειδικά εκθετήρια. Τα περιοδικά δεν δανείζονται στους χρήστες. Στην κατηγορία των πληροφοριακών βιβλίων εντάσσονται: εγκυκλοπαίδειες, λεξικά ευρετήρια, επετηρίδες, βιβλιογραφίες, επιτομές, εγχειρίδια κ.α. Τα πληροφοριακά βιβλία δεν δανείζονται στους χρήστες.

 

 • ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ
  Οι διπλωματικές εργασίες είναι ταξινομημένες ανά τομέα :α) χημείας β) τεχνικής των φυσικών διεργασιών και εφαρμοσμένης θερμοδυναμικής γ)ανάλυσης, σχεδιασμού και ρύθμισης των χημικών διεργασιών και εγκαταστάσεων δ) τεχνολογιών. Δεν επιτρέπεται ο δανεισμός και οι φωτοτυπίες των διπλωματικών εργασιών. Επιτρέπεται μόνο ανάγνωση.
  Υπάρχει αλφαβητικός κατάλογος διδακτορικών διατριβών. Επιτρέπεται μόνο ανάγνωση. Απαγορεύεται ο δανεισμός και οι φωτοτυπίες των διδακτορικών εργασιών.
 • ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ
   

  Κατηγορία Χρηστών
  Δικαιώματα Δανεισμού

  Εσωτερικά μέλη

  Προπτυχιακοί φοιτητές, διοικητικοί υπάλληλοι μέλη Ε.Τ.Ε.Π.,Ε.Ε.ΔΙ.Π. 2 ΑΠΘ
  Έως και 4 βιβλία για 15 ημέρες

  Μέλη ΔΕΠ, Ε.Ε.Δ.Ι.Π.1, διδάσκοντες με Π.Δ. 407, ειδικοί επιστημονικοί συνεργάτες του ΑΠΘ, υποψήφιοι διδάκτορες και μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΑΠΘ
  Έως και 15 βιβλία για 30 ημέρες

  Εξωτερικά μέλη
  Έως και 3 βιβλία για 15 ημέρες

 

 • ΠΡΟΣΤΙΜΑ
  Σε περίπτωση που τα βιβλία δεν έχουν επιστραφεί έγκαιρα, ο δανειζόμενος υποχρεώνεται να καταβάλλει χρηματικό πρόστιμο 0,30€ την ημέρα. Όταν για ένα χρήστη εκκρεμεί πρόστιμο, δεν μπορεί να δανειστεί από καμία βιβλιοθήκη του Συστήματος βιβλιοθηκών του ΑΠΘ έως την εξόφληση του.

 

 • ΑΝΑΝΕΩΣΗ
  Οι χρήστες μπορούν να ανανεώσουν τα βιβλία που έχουν δανειστεί εκτός αν έχουν ζητηθεί από άλλο χρήστη. Η ανανέωση μπορεί να γίνει με τη παρουσία τους στη βιβλιοθήκη ή τηλεφωνικά.

 

 • ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΤΑΣ
  Η κάρτα μέλους είναι αυστηρά προσωπική, ισχύει σε όλες τις βιβλιοθήκες του Συστήματος Βιβλιοθηκών του ΑΠΘ. Η κάρτα εκδίδεται δωρεάν για τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας(εσωτερικά μέλη) από τη βιβλιοθήκη του Τμήματος στο οποίο ανήκουν. Απαιτείται η συμπλήρωση αίτησης με τα στοιχεία του δανειζόμενου, μια φωτογραφία και το βιβλιάριο σπουδών. Για την έκδοση κάρτας σε μέλη εκτός του ΑΠΘ(εξωτερικά μέλη)απαιτείται η προσκόμιση της αστυνομικής ταυτότητας του ενδιαφερομένου και η καταβολή ετήσιας συνδρομής 50?. Η κάρτα ανανεώνεται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους δωρεάν για τα εσωτερικά μέλη ενώ για τα εξωτερικά μέλη απαιτείται η καταβολή συνδρομής προκειμένου να ανανεωθεί. Η απώλεια της κάρτας δηλώνεται άμεσα στη βιβλιοθήκη και επιβαρύνεται με χρηματικό ποσό.

 

 • ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ
  Στο χώρο της βιβλιοθήκης υπάρχει ένα φωτοτυπικό μηχάνημα για τους χρήστες, το οποίο λειτουργεί με ειδικές κάρτες. Τις κάρτες αυτές μπορούν να τις προμηθεύονται από το προσωπικό της βιβλιοθήκης.
  Απαγορεύεται η χρήση του φωτοαντιγραφικού μηχανήματος για υλικό που δεν ανήκει στη συλλογή της Βιβλιοθήκης

 

Διευθυντής/Διευθύντρια: 
Κωνσταντίνος Παναγιώτου Ομότιμος Καθηγητής
Διοικητικό προσωπικό: 
Σωτηρια Χειρακη
Μεταξία Καραστερίου
Τηλέφωνο: 
+30 2310 996161
Φαξ: 
+30 2310 995328
Email: 
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Πολυτεχνική Σχολή

Βιβλιοθήκη Τμήματος Χημικών Μηχανικών

Πανεπιστημιούπολη

54124 Θεσσαλονίκη