Νησίδα Η/Υ Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών

 

Από τον Ιανουάριο του 1995 λειτουργεί στο Τμήμα εκπαιδευτική νησίδα Η/Υ για τις ανάγκες κυρίως του προπτυχιακού κύκλου σπουδών. Στεγάζεται στο ισόγειο της πτέρυγας Πολιτικών Mηχανικών και φιλοξενεί 60 θέσεις εργασίας (σε δύο αίθουσες των 30 υπολογιστών η καθεμία). Όλοι οι Η/Υ είναι συνδεδεμένοι με το τοπικό και το διεθνές δίκτυο.

Στη νησίδα μπορούν να έχουν πρόσβαση όλοι οι φοιτητές του τμήματος στους οποίους χορηγείται προσωπικός κωδικός αριθμός για ελεύθερη πρόσβαση και χρήση του συστήματος.

O χώρος χρησιμοποιείται επίσης για τη διεξαγωγή μαθημάτων και εκπαιδευτικών σεμιναρίων.

Ώρες λειτουργίας:  9:00-21:00

Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Πολυτεχνική Σχολή

Νησίδα Η/Υ Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών

Αίθουσα 534-536, Ισόγειο Πτέρυγας Πολιτικών Μηχανικών

Πανεπιστημιούπολη

54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 
+30 2310 995712