Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών

Διευθυντής: 
Ασημίνα Αθανατοπούλου-Κυριακού Καθηγήτρια
Γραμματεία: 
Βασω Βοικογλου
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Πολυτεχνική Σχολή

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Τομεάς Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών

Κτίριο Εδρών Πολυτεχνικής Σχολής (4ος όροφος)

Πανεπιστημιούπολη

54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 
+30 2310 995737
+30 2310 995809
Φαξ: 
+30 2310 995737
Ερευνητικό αντικείμενο: 

Ο Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών  (Τ.Ε.Τ.Κ.) καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο των παρακάτω επιστημονικών περιοχών:

• Στατική και δυναμική των κατασκευών.

• Κατασκευές σκυροδέματος.

• Μεταλλικές κατασκευές.

• Δομικά υλικά.

• Oικοδομική.

• Φυσική των κτιριακών κατασκευών.

• Ενεργειακός και αρχιτεκτονικός σχεδιασμός κτιρίων.

• Σεισμική μηχανική και αντισεισμική τεχνολογία.

• Αριθμητικές μέθοδοι ανάλυσης των κατασκευών.

• Εφαρμογές της πληροφορικής στις κατασκευές.

• Μηχανική των κατασκευών και του συνεχούς μέσου.

• Αντοχή υλικών και δομικών στοιχείων.

• Πειραματική μηχανική.

• Σχεδιασμός και ανάλυση δομικών έργων.

• Κατασκευές από φυσικούς και τεχνητούς λίθους (τοιχοποιίες κ.τ.λ.).

• Σύμμεικτες κατασκευές.

• Ξύλινες κατασκευές.

• Πυροπροστασία των κατασκευών.

• Νέες τεχνολογίες υλικών και κατασκευών.

• Κατασκευές και φυσικό περιβάλλον.

• Συντήρηση, επισκευή και ενίσχυση κατασκευών (μνημεία, διατηρητέα κτίρια κ.τ.λ.).

• Βιομηχανοποιημένη δόμηση και προκατασκευές.

• Βάσεις δεδομένων και πληροφοριακά συστήματα στις κατασκευές.

• Ανάλυση κύκλου ζωής στις κτιριακές κατασκευές.

• Ασφάλεια και υγιεινή στις κατασκευές.

• Τεχνολογία σκυροδέματος.

• Αντισεισμική τεχνολογία και παθολογία κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα.

• Γεφυροποιία.

• Προεντεταμένο σκυρόδεμα.

• Διαχείριση σεισμικού κινδύνου.

• Σύγχρονες τεχνολογίες αντισεισμικής προστασίας (Ενεργητικά και παθητικά συστήματα).

• Ελαστοπλαστικός σχεδιασμός κατασκευών.