Τομέας Μεταφορών, Συγκοινωνιακής Υποδομής, Διαχείρισης Έργου και Ανάπτυξης

Διευθυντής: 
Σπυρίδων Βούγιας Ομότιμος Καθηγητής
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Πολυτεχνική Σχολή

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Τομέας Μεταφόρων, Συγκοινωνιακής Υποδομής, Διαχείρισης Έργου και Ανάπτυξης

Κτίριο Εδρών Πολυτεχνικής Σχολής (3ος όροφος)

Πανεπιστημιούπολη

54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 
+30 2310 995826
Φαξ: 
+30 2310 995789

Ο Τομέας Μεταφορών, Συγκοινωνιακής Υποδομής, Διαχείρισης Έργων Ανάπτυξης ιδρύθηκε το 1983 και αποτελεί έναν από τους τέσσερεις Τομείς του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών. Η αρχική ονομασία του Τομέα ήταν Τομέας Συγκοινωνιών και Οργάνωσης (T.Σ.O.). Το 1999 μετονομάστηκε σε Τομέα Μεταφορών, Συγκοινωνιακής Υποδομής, Διαχείρισης Έργων Ανάπτυξης (TΟ.MΕ.Σ.Y.Δ.E.AΝ.).

Διδακτικό αντικείμενο: 

Ο Τομέας καλύπτει ένα ευρύ φάσμα της επιστήμης του Πολιτικού Μηχανικού στα αντικείμενα των Μεταφορών, της Οδοποιίας, της Συγκοινωνιακής τεχνικής, των Αεροδρομίων, της Σιδηροδρομικής, της Οδικής ασφάλειας, του Περιβάλλοντος από τη σκοπιά των έργων οδοποιίας, της Διαχείρισης  και οργάνωσης έργων πολιτικού μηχανικού, των Δομικών μηχανών και της Χωροταξικής ανάπτυξης. Το διδακτικό αντικείμενο καλύπτεται από τη διδασκαλία εννέα (9) μαθημάτων κορμού και δεκαεννέα (19) μαθημάτων επιλογής.

Ερευνητικό αντικείμενο: 

Ο Τομέας εκπονεί συνεχές ερευνητικό έργο στα θέματα των Μεταφορών, της Συγκοινωνιακής τεχνικής, της χάραξης των οδών, των Οδοστρωμάτων, των Υλικών οδοποιίας, της Οδικής ασφάλειας, της Σιδηροδρομικής, της Διαχείρισης έργων και της Χωροταξίας και ανάπτυξης. Λεπτομερέστερη περιγραφή των ερευνητικών δραστηριοτήτων των μελών του Τομέα δίνονται στα επιμέρους Εργαστήρια αυτού.