Γραμματεία Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών

Γραμματέας: 
Δημήτριος Σουγλέρης
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Πολυτεχνική Σχολή

Γραμματεία Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών

Κτίριο 10 επεκτάσεων Πολιτικών Μηχανικών

Πανεπιστημιούπολη

54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 
+30 2310 995852
Φαξ: 
+30 2310 995862
Email: 

 

Αρμόδια για κάθε διοικητικό και φοιτητικό θέμα είναι η γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών. Η υπηρεσία της στελεχώνεται από τον προϊστάμενο της γραμματείας και 4 διοικητικούς υπαλλήλους και στεγάζεται στον ανώτερο όροφο του καινούργιου επιμήκους τριώροφου κτιρίου (ισόγειο και δύο όροφοι), πίσω από το κτίριο της Υδραυλικής.

Στην ευθύνη της γραμματείας ανήκουν:

• Η γενική διοικητική υποστήριξη όλων των λειτουργιών του τμήματος.

• Η εγγραφή των φοιτητών.

• Η τήρηση αρχείων για τις επιδόσεις (βαθμολογίες) των φοιτητών, υποτροφίες και χορηγήσεις διπλωμάτων.

• Η παραλαβή των κατ’ έτος δηλώσεων επιλογής μαθημάτων των φοιτητών και η σύνταξη σχετικών καταστάσεων.

• Η έκδοση πιστοποιητικών.

• Η ενημέρωση των φοιτητών σχετικά με τους κανονισμούς του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, των δυνατοτήτων χορήγησης υποτροφιών, των ευρωπαϊκών προγραμμάτων ανταλλαγής φοιτητών και με κάθε άλλη απαραίτητη ή σχετική πληροφορία.

• Όλες οι παραπάνω δραστηριότητες που αφορούν στις μεταπτυχιακές σπουδές.

Η γραμματεία με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του τμήματος δέχεται τους φοιτητές όλες τις εργάσιμες ημέρες από τις 11:00 π.μ. ως την 1:00 μ.μ., ενώ πληροφορίες για θέματα σπουδών και άλλα θέματα υπάρχουν καταχωρημένες στην ιστοσελίδα του τμήματος στο Διαδίκτυο.

Προσωπικό γραμματείας: 
Φωτεινή Βελδεμίρη
Μαρία -Χριστίνα Κουτίτα
Αικατερίνη-Λουίζα Κουαρτάνου
Σοφία Μαβίδου
Βρείτε τη γραμματεία στο χάρτη: 
post image