Σύλλογος Προπτυχιακών Φοιτητών Τμήματος Θεολογίας

Ο Σύλλογος Φοιτητών του Τμήματος Θεολογίας προωθεί λύσεις για τα φοιτητικά και πανεπιστημιακά προβλήματα, συμμετέχει με εκπροσώπους στα φοιτητικά όργανα (ΦΕΑΠΘ, ΕΦΕΕ) και διοργανώνει εκδηλώσεις θεολογικού, πολιτιστικού, πολιτικού και ενημερωτικού περιεχομένου. Ο Φοιτητικός Σύλλογος εκπροσωπεί νόμιμα τους φοιτητές στα όργανα διοίκησης του Πανεπιστημίου, στο Τμήμα, στους Τομείς και στα Διοικητικά Συμβούλια με δικαίωμα λόγου και ψήφου. Συμμετέχει, ισότιμα με τους διδάσκοντες, στις εκλογές των Πρυτάνεων, Κοσμητόρων, Προέδρων Τμημάτων, Διευθυντών Τομέων κ.τ.λ. Συμμετέχει επίσης στην οργάνωση του προγράμματος σπουδών και γενικά συμβάλλει αποφασιστικά και θετικά στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Σκοπός του συλλόγου είναι η διάδοση, η διακίνηση και υπεράσπιση των ακαδημαικών αξιών καθώς και η καλλιέργεια της ελεύθερης σκέψης και συνείδησης. Πρόεδρος του συλλόγου είναι ο κ. Emil Ghattas και γραμματέας ο κ. Μηνάς Μορέλλος.

Σχήμα Διοίκησης: