Επιτροπή Πολιτισμού και Επικοινωνίας

Εποπτεία
Περικλής Μήτκας Καθηγητής
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πρόεδρος
Σπυρίδων Βούγιας Καθηγητής
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

1. Η Επιτροπή Πολιτισμού και Επικοινωνίας δραστηριοποιείται στην οργάνωση εκδηλώσεων με σκοπό την ανάδειξη και προβολή του Α.Π.Θ. και των Τμημάτων του. Παράλληλα αναλαμβάνει πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην ενημέρωση της πανεπιστημιακής κοινότητας και ευρύτερα στην ανάδειξη και διάχυση του παραγόμενου επιστημονικού και πολιτιστικού έργου του Πανεπιστημίου στο κοινό.

2. Η θητεία της είναι διετής και λήγει στις 31-12-2018.

Η παρακάτω σύνθεση προέκυψε απο την Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2943/22-6-2017)