Επιτροπή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Εποπτεία
Περικλής Μήτκας Καθηγητής
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Παπαζάχος Καθηγητής
Τμήμα Γεωλογίας

Η Επιτροπή έχει την ευθύνη της δικτυακής πολιτικής του Α.Π.Θ. Επίσης, συντονίζει το σύνολο των πολυποίκιλων υπολογιστικών μέσων που εξυπηρετούν στον εκσυγχρονισμό της οργάνωσης των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και διοικητικών υπολογιστικών συστημάτων του ΑΠΘ.

Η παρακάτω σύνθεση προέκυψε από τις Συνεδριάσεις της Συγκλήτου με αριθμό 2942/24-5-2017 και 2965/29 και 30-8-2018.

Η θητεία της Επιτροπής λήγει στις 31-12-2018.