Επιτροπή Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Εποπτεία
Αριάδνη Στογιαννίδου Καθηγήτρια
Τμήμα Ψυχολογίας
Πρόεδρος
Σοφία-Ελευθερία Γωνίδα Καθηγήτρια
Τμήμα Ψυχολογίας

1. Η Επιτροπή έχει την ευθύνη της προώθησης των διαπανεπιστημιακών συμφωνιών του ιδρύματος στα πλαίσια των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών προγραμμάτων ανταλλαγής (LLP/ERASMUS, ERASMUS MUNDUS κ.α.), καθώς και τη μέριμνα ενημέρωσης και υποστήριξης (στέγαση κ.α) των συμμετεχόντων στα παραπάνω προγράμματα.
2. Αποτελείται από δεκατέσσερα μέλη, από τα οποία τα δεκατρία είναι μέλη ΔΕΠ και ένα (1) στέλεχος του Τμήματος Ευρωπαϊκών και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Πανεπιστημίου.
3. Η θητεία είναι διετής. Λήξη: 31-12-2018.

Η παρακάτω σύνθεση προέκυψε από τη συνεδρίαση της Συγκλήτου με αριθμό 2943/22-6-2017.