Εποπτεία
Δέσποινα Κλαβανίδου Καθηγήτρια
Τμήμα Νομικής
Πρόεδρος
Θωμάς Ξένος Καθηγητής
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

1. Η επιτροπή συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες για το χωροταξικό σχεδιασμό και την ανάπτυξη της Πανεπιστημιούπολης.
2. Η θητεία είναι διετής. Λήξη 31-12-2018.

Η παρακάτω σύνθεση προέκυψε από τη Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2942/24-5-2017.

Μέλη: