Επιτροπή Ολοκληρωμένης Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Εποπτεία
Δέσποινα Κλαβανίδου Καθηγήτρια
Τμήμα Νομικής
Πρόεδρος
Κλεονίκη Αξαρλή Καθηγήτρια
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

1. Η επιτροπή σχεδιάζει και εποπτεύει ολοκληρωμένες διαθεματικές παρεμβάσεις για τη δημιουργία του οικολογικού πανεπιστημίου και αναπτύσσει οριζόντιες δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και τη μείωση του αρνητικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος του ΑΠΘ.
2. Η θητεία είναι διετής. Λήξη 31-12-2018.

Η παρακάτω σύνθεση προέκυψε απο τη Συνεδρίαση της Συγκλήτου με αριθμό 2943/22-6-2017