Ημερήσιες διατάξεις και απολογισμοί προηγούμενης Επιτροπής