Επιτροπή Παρατηρητηρίου Φοιτητών

Πρωτεύουσες καρτέλες

Εποπτεία
Αριάδνη Στογιαννίδου Καθηγήτρια
Τμήμα Ψυχολογίας
Πρόεδρος
Θέκλα Τσιτσώνη Καθηγήτρια
Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Τηλέφωνο: 
+30 2310 995360
Email: 

Το Παρατηρητήριο Φοιτητών Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων έχει ως κύριο στόχο του να συνδράμει στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους:

Ειδικότερα οι δράσεις του Παρατηρητηρίου είναι:

  • η συγκέντρωση υλικού σχετικού με την ακαδημαϊκή πορεία των παραπάνω φοιτητών, και ειδικότερα σχετικά με τις ανάγκες τους και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά τη φοίτησή τους στο Πανεπιστήμιο,
  • η συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με υπάρχουσες υπηρεσίες, πρωτοβουλίες και δράσεις στο ΑΠΘ, που μεριμνούν για την υποστήριξη των εν λόγω φοιτητών, προκειμένου να τις κάνει  γνωστές σε όλη την Πανεπιστημιακή κοινότητα
  • η καταγραφή καλών πρακτικών άλλων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας και του εξωτερικού, καθώς και η δυνατότητα συνεργασίας μαζί τους για την ανάπτυξη υποστηρικτικών υπηρεσιών.                                                                                               

           Η θητεία της Επιτροπής λήγει στις 31-12-2018.

Η παρακάτω σύνθεση προέκυψε απο την Συνεδρίαση Συγκλήτου  με αριθμό 2943/22-6-2017.