Διεπιστημονική Επιτροπή Μελέτης Προτάσεων κατά των Ναρκωτικών

Πρόεδρος
Ελισάβετ Συμεωνίδου - Καστανίδου Καθηγήτρια
Τμήμα Νομικής

Καλώς ορίσατε στη σελίδα της Διεπιστημονικής Επιτροπής Μελέτης Προτάσεων κατά των Ναρκωτικών του Α.Π.Θ.

 

Το Α.Π.Θ. συμμετέχει ενεργά στον αγώνα κατά των ναρκωτικών.

Στόχος της Επιτροπής είναι η ενίσχυση της δράσης του Α.Π.Θ. κατά των εξαρτήσεων, η ανάληψη δράσεων κινητοποίησης και ευαισθητοποίησης των φοιτητών/τριών, του προσωπικού του πανεπιστημίου και ευρύτερα των πολιτών, και η προώθηση της συνεργασίας του Α.Π.Θ. με φορείς που δραστηριοποιούνται σε αυτήν την κατεύθυνση.

Η Επιτροπή συγκροτήθηκε στη συνεδριάση της Συγκλήτου με αριθμό 2862/26-6-2013 και διευρύνθηκε στην με αριθμό 2872/20-11-2013 συνεδρίαση της Συγκλήτου. Με νεότερη απόφαση της Συγκλήτου (συνεδρίαση με αριθμό 2922/12-2-2016) η εν λόγω Επιτροπή ανασυγκροτήθηκε. Ακολουθούν η σύνθεση και τα μέλη της Επιτροπής: