Επιτροπή Αριστείας

Εποπτεία
Γεώργιος Δέλλιος Καθηγητής
Τμήμα Νομικής
Πρόεδρος
Γεώργιος Καραγιαννίδης Καθηγητής
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Η Επιτροπή Αριστείας έχει ως έργο την ανάδειξη με οργανωμένο και συστηματικό τρόπο των βραβευμένων δράσεων στους τομείς της διδασκαλίας, της έρευνας και της καινοτομίας, καθώς και την ανάδειξη της προσφοράς, των καλών πρακτικών και των εξαιρετικών επιδόσεων των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας του ΑΠΘ (διδάσκοντες, διδασκόμενοι, προσωπικό).

Η παρακάτω σύνθεση προέκυψε από τη συνεδρίαση της Συγκλήτου με αριθμό 2943/22-6-2017.

Η θητεία της Επιτροπής λήγει στις 31-12-2018.