Επιτροπή Διεθνών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Πρόεδρος
Αριάδνη Στογιαννίδου Καθηγήτρια
Τμήμα Ψυχολογίας
Αντιπρόεδρος
Χρήστος Παναγιωτίδης Καθηγητής
Τμήμα Φαρμακευτικής

Η Επιτροπή Διεθνών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων έχει ως έργο το συντονισμό, την οργάνωση και τη λειτουργία Διεθνών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων στο ΑΠΘ (Θερινών Σχολείων, Ειδικών Θεματικών Σχολείων για αλλοδαπούς φοιτητές, κ.α.) καθώς και τη δημιουργία νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε συνεργασία με πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Η παρακάτω σύνθεση προέκυψε από τη συνεδρίαση της Συγκλήτου με αριθμό 2943/22-6-2017.

Η θητεία  της Επιτροπής λήγει στις 31-12-2018.