Εποπτεία
Θεόδωρος Λαόπουλος Καθηγητής
Τμήμα Φυσικής
Πρόεδρος
Γεώργιος Λιτσαρδάκης Καθηγητής
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

E: 

Η Επιτροπή Μεγάλου Διατμηματικού Εξοπλισμού έχει ως έργο την οργάνωση λειτουργίας, συντήρησης και βέλτιστης διαχείρισης του μεγάλου διατμηματικού εξοπλισμού του ΑΠΘ, ο οποίος είναι διαθέσιμος προς χρήση για έρευνα διεπιστημονικού χαρακτήρα.

Η παρακάτω σύνθεση προέκυψε από τη συνεδρίαση της Συγκλήτου με αριθμό 2943/22-6-2017.

Η θητεία της Επιτροπής λήγει στις 31-12-2018.

Μέλη: