Επιτροπή Προσβασιμότητας

Εποπτεία
Δέσποινα Κλαβανίδου Καθηγήτρια
Τμήμα Νομικής
Πρόεδρος
Ελευθέριος Αγγελής Καθηγητής
Τμήμα Πληροφορικής

Η θητεία είναι διετής. Λήξη 31-12-2018.
Η παρακάτω σύνθεση προέκυψε από τη Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2943/22-6-2017.