Επιτροπή Φοιτητικών Εστιών

Πρόεδρος
Αριάδνη Στογιαννίδου Καθηγήτρια
Τμήμα Ψυχολογίας
Αντιπρόεδρος
Στέλλα Λάββα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών

Η Επιτροπή συγκροτήθηκε για τα ζητήματα που αφορούν στη  λειτουργία και διαχείριση της Φοιτητικής Εστίας (Α΄,Β΄,Γ΄,Δ΄) Θεσσαλονίκης (συνεδριάσεις Συγκλήτου με αριθμό 2846/23-5-2012, 2854/20&21-12-2013, 2879/22-1-2014, 2895/8-10-2014, 2908/8-4-2015, 2924/14-4-2016 και 2943/22-6-2017).
Η θητεία της Επιτροπής λήγει στις 31-12-2018.