Επιτροπή Υγείας

Εποπτεία
Γεώργιος Δέλλιος Καθηγητής
Τμήμα Νομικής
Πρόεδρος
Θεόδωρος Αγοραστός Καθηγητής
Τμήμα Ιατρικής

Η Επιτροπή Υγείας μεριμνά για τη λειτουργία των πανεπιστημιακών δομών υγείας που σχετίζονται με την υποστήριξη του φοιτητικού πληθυσμού του Α.Π.Θ., ιδιαίτερα των κοινωνικά και οικονομικά μειονεκτούντων. Παράλληλα, προτείνει και διοργανώνει δράσεις για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της πανεπιστημιακής κοινότητας σε θέματα υγείας και κοινωνικής ευαισθητοποίησης.
Η θητείας της λήγει στις 31-12-2018.
Η σύνθεσή της προέκυψε στη συνεδρίαση της Συγκλήτου με αριθμό 2943/22-6-2017.