Εποπτεία
Γεώργιος Δέλλιος Καθηγητής
Τμήμα Νομικής
Πρόεδρος
Αθηνά Παυλάτου - Βε Καθηγήτρια
Τμήμα Γεωπονίας

Τ: 

+30 2310 996713

Χώρος δράσης της Επιτροπής Εθελοντισμού είναι το ΑΠΘ και πρωταρχικός της στόχος η προώθηση στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας της ιδέας του εθελοντισμού και η καλλιέργειά της ως σύγχρονου αιτήματος.

Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί κατ΄αρχάς εμπνέοντας τα μέλη του ΑΠΘ και δίνοντάς τους το κίνητρο της βελτίωσης της καθημερινότητάς μας, με μικρές, αλλά ουσιαστικές, ενέργειες σε τομείς όπως τα φοιτητικά θέματα, το περιβάλλον, της κοινωνικής προσφοράς.

Θα ενθαρρυνθούν τα μέλη του ΑΠΘ να πάρουν πρωτοβουλίες και να καταθέσουν τις ιδέες, τις προτάσεις, τις ανάγκες τους ξεκινώντας από τα απλά, τα «μικρά» και άμεσα υλοποιήσιμα.

Δημιουργούνται ήδη τα Δίκτυα εθελοντισμού με εκπροσώπηση ανά Τμήμα/Σχολή από ένα μέλος ΔΕΠ και από ένα φοιτητή και θα πραγματοποιηθούν ενημερωτικές εκδηλώσειςγια την πανεπιστημιακή κοινότητα.

Η θητεία είναι διετής.  Λήξη 31-8-2012.
Η παρακάτω σύνθεση προέκυψε από τη Συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου με αριθμό 1515/16-12-2010, 1511/6-12-2010, 1507/24-11-2010 και 1504/12-11-10
Συμμετέχει επίσης κι ένας φοιτητής.

 

Στόχοι: 

Η θητεία είναι διετής και λήγει στις 31-12-2018.

Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2943/22-6-2017

Μέλη: