Επιτροπή Εθελοντισμού

Εποπτεία
Γεώργιος Δέλλιος Καθηγητής
Τμήμα Νομικής
Πρόεδρος
Αθηνά Παυλάτου - Βε Καθηγήτρια
Τμήμα Γεωπονίας

Χώρος δράσης της Επιτροπής Εθελοντισμού είναι το ΑΠΘ και πρωταρχικός της στόχος η προώθηση στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας της ιδέας του εθελοντισμού και η καλλιέργειά της ως σύγχρονου αιτήματος.

Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί κατ΄αρχάς εμπνέοντας τα μέλη του ΑΠΘ και δίνοντάς τους το κίνητρο της βελτίωσης της καθημερινότητάς μας, με μικρές, αλλά ουσιαστικές, ενέργειες σε τομείς όπως τα φοιτητικά θέματα, το περιβάλλον, της κοινωνικής προσφοράς.

Θα ενθαρρυνθούν τα μέλη του ΑΠΘ να πάρουν πρωτοβουλίες και να καταθέσουν τις ιδέες, τις προτάσεις, τις ανάγκες τους ξεκινώντας από τα απλά, τα «μικρά» και άμεσα υλοποιήσιμα.

Δημιουργούνται ήδη τα Δίκτυα εθελοντισμού με εκπροσώπηση ανά Τμήμα/Σχολή από ένα μέλος ΔΕΠ και από ένα φοιτητή και θα πραγματοποιηθούν ενημερωτικές εκδηλώσειςγια την πανεπιστημιακή κοινότητα.

Η θητεία λήγει στις: 31-12-2019