Επικοινωνία

Εποπτεία - Αντιπρύτανης Γεώργιος Δέλλιος - Καθηγητής Τμήματος Νομικής

Γραμματεία Αναπληρωτή Πρύτανη Ανθρώπινων Πόρων

Άρτεμις Πλουμπή

τηλ: +30 2310 99 6713

Φαξ : +30 2310 996729

e-mail:vrect-hr-secretary@auth.gr

 

Πρόεδρος - Αθηνά Παυλάτου - Βε - Καθηγήτρια Τμήματος Γεωπονίας

τηλ: +30 2310 99 6713

e-mail:ave@agro.auth.gr

 

Γραφείο Συντονισμού Εθελοντών και Φοιτητικών Δράσεων

τηλ: +30 2310 99 5216

e-mail:volunteering@auth.gr