Η Επιτροπή

Εποπτεία
Γεώργιος Δέλλιος, Καθηγητής (Τμήμα Νομικής)
Αντιπρύτανης Ανθρώπινων Πόρων

Πρόεδρος
Αθηνά Παυλάτου - Βε, Καθηγήτρια (Τμήμα Γεωπονίας)

Μέλη
Ελένη Χοντολίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής)
Γεώργιος Γριζάς, Επίκουρος Καθηγητής (Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης)
Ερμιόνη Καταρτζή, Επίκουρη Καθηγήτρια (Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Σερρών)
Δημήτριος Πιτιλάκης, Επίκουρος Καθηγητής (Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών)