Επιτροπή Ψυχολογικής Υποστήριξης

Εποπτεία
Αριάδνη Στογιαννίδου Καθηγήτρια
Τμήμα Ψυχολογίας
Πρόεδρος
Παγώνα Ρούσση Καθηγήτρια
Τμήμα Ψυχολογίας
Τηλέφωνο: 
+30 2310 992643
+30 2310 992621
Fax: 
+30 2310 992621
+30 2310 992606

Η Επιτροπή Ψυχολογικής Υποστήριξης  μεριμνά για τη λειτουργία των πανεπιστημιακών δομών που σχετίζονται με την ψυχολογική υποστήριξη και βοήθεια στους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Α.Π.Θ. Συγκεκριμένα, εισηγείται δράσεις για:  
α) την οργάνωση και βελτίωση της λειτουργίας του Κέντρου Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης (ΚΕ.ΣΥ.ΨΥ. ) που λειτουργεί στο Πανεπιστήμιο, και
β) την προβολή και διάδοση του έργου του ΚΕ.ΣΥ.ΨΥ με στόχο την  ενημέρωση για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Το ΚΕ.ΣΥ.ΨΥ λειτουργεί στο Παν/μιο από το 1999 και παρέχει δωρεάν συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη ατομικά ή ομαδικά σε θέματα που σχετίζονται με την προσωπική, κοινωνική και ακαδημαϊκή ζωή των φοιτητών/τριών, όπως είναι το άγχος, οι φοβίες, η εμφάνιση ψυχοσωματικών συμπτωμάτων, οι διαπροσωπικές και οικογενειακές σχέσεις, η σεξουαλικότητά τους, η ένταξή τους και συμμετοχή τους στην πανεπιστημιακή ζωή.

Η θητεία είναι διετής.  Λήξη 31-8-2012.
H παρακάτω σύνθεση προέκυψε από τις Συνεδρίασεις του Πρυτανικού Συμβουλίου με αριθ. 1507/24-11-2010 και 1504/12-11-2010.

Δράσεις: 

Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2943/22-6-2017

Η θητεία είναι διετής και λήγει στις 31-12-2018.