Κεντρική Επιτροπή Κοινωνικής Μέριμνας

Εποπτεία
Δημήτριος Κωβαίος Καθηγητής
Τμήμα Γεωπονίας

Η Κεντρική Επιτροπή Κοινωνικής Μέριμνας αποτελείται από τις εξής Επιτροπές:

α) Επιτροπή Κοινωνικής Μέριμνας, Ψυχολογικής Υποστήριξης και Παρατηρητηρίου Φοιτητών,
β) Επιτροπή Προσβασιμότητας,
γ) Διεπιστημονική Επιτροπή Μελέτης Προτάσεων κατά των Ναρκωτικών

Η Κεντρική Επιτροπή Κοινωνικής Μέριμνας συντονίζει τις δράσεις των παραπάνω Επιτροπών.