Κεντρική Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής

Εποπτεία
Γεώργιος Δέλλιος Καθηγητής
Τμήμα Νομικής
Πρόεδρος
Θεόδωρος Αγοραστός Καθηγητής
Τμήμα Ιατρικής

Η Κεντρική Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής (ΚΕΚοιΠ) αποτελείται από τις εξής Επιτροπές:

α) Επιτροπή Υγείας,
β) Επιτροπή Προσβασιμότητας,
γ) Επιτροπή Ψυχολογικής Υποστήριξης,
δ) Επιτροπή Εθελοντισμού και
ε) Επιτροπή Παρατηρητηρίου Φοιτητών.

Η Κεντρική Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής συντονίζει τις δράσεις των παραπάνω Επιτροπών.

Η Κεντρική Επιτροπή Εκπαιδευτικής Πολιτικής συγκροτείται από τον Πρόεδρό της και τους Προέδρους των πέντε (5) Επιτροπών που την απαρτίζουν.

Η παρακάτω σύνθεση προέκυψε στη συνεδρίαση της Συγκλήτου με αριθμό 2943/22-6-2017