Νομική Επιτροπή του Πανεπιστημίου

Πρόεδρος
Παναγιώτης Γκλαβίνης Καθηγητής
Τμήμα Νομικής
Αντιπρόεδρος
Τριανταφυλλιά Παπαδοπούλου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τμήμα Νομικής
Αντιπρόεδρος
Ιάκωβος Μαθιουδάκης Επίκουρος Καθηγητής
Τμήμα Νομικής
Αντιπρόεδρος
Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου Αναπληρωτής Καθηγητής
Τμήμα Νομικής

Συγκροτήθηκε με την αρ. συν. 2947/19.9.2017 απόφαση της Συγκλήτου, σύμφωνα με τις Υ.Α. Ρ1/486/26.4.85 (ΦΕΚ Β’ 240/30.4.1985) και Β1/216/19.5.98 (ΦΕΚ Β’ 545/3.6.1998).

Τριετής θητεία με έναρξη 1.11.2019 και λήξη 31.10.2022

Για τη Γραμματεία της Νομικής Επιτροπής επισκεφτείτε το σύνδεσμο.