Νομική Επιτροπή του Πανεπιστημίου

Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Γώγος Καθηγητής
Τμήμα Νομικής
Αντιπρόεδρος
Ευγενία Πρεβεδούρου Καθηγήτρια
Τμήμα Νομικής

Συγκροτήθηκε με την αρ. συν. 2947/19.9.2017 απόφαση της Συγκλήτου, σύμφωνα με τις Υ.Α. Ρ1/486/26.4.85 (ΦΕΚ Β’ 240/30.4.1985) και Β1/216/19.5.98 (ΦΕΚ Β’ 545/3.6.1998).

Τριετής θητεία με έναρξη 25.9.17 και λήξη 24.9.2020

Για τη Γραμματεία της Νομικής Επιτροπής επισκεφτείτε το σύνδεσμο.