Α’ Ανακοίνωση 27ου Βορειoελλαδικού Ιατρικού Συνεδρίου

Καταληκτική ημερομηνία περιλήψεων των εργασιών: 10/01/2012
Για πληροφορία σχετικά με την υποβολή εργασιών επισκεφτείτε το www.praxicon.gr/voreioelladiko.html

Μετάβαση στο περιεχόμενο