Το Τμήμα Πληροφορικής συντηρεί τέσσερις νησίδες με περίπου 25 υπολογιστές η καθεμία. Οι τρεις από αυτές βρίσκονται στον ημιόροφο του κτηρίου Βιολογίας και η μία  στο κτίριο του Τμήματος στην οδό Εθν. Αντιστάσεως 16 (Ντεπώ).

Υπεύθυνος/η: 

Πέτρος Τριανταφυλλίδης Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Σχολή Θετικών Επιστημών

Τμήμα Πληροφορικής

Ημιόροφος Κτιρίου  Βιολογίας

54124 Πανεπιστημιούπολη 

Θεσσαλονίκη

Τ: 

+30 2310 998585

E: