Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής

Γραμματέας: 
Αικατερίνη Δαλτσίδου
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής
Κτίριο Γραμματειών Σ.Θ.Ε., 1ος όροφος
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη
 

Τηλέφωνο: 
+30 2310 998410
Φαξ: 
+30 2310 998310
Email: 
Βρείτε τη γραμματεία στο χάρτη: 
post image