Γραμματέας: 

Αικατερίνη Δαλτσίδου

Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής
Κτίριο Γραμματειών Σ.Θ.Ε., 1ος όροφος
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη
 

Τ: 

+30 2310 998410

F: 

+30 2310 998310

E: 

Σχολή: 

Τμήμα: 

Βρείτε τη γραμματεία στο χάρτη: