Γραμματέας: 

Μαρία Μηλώση

Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Σχολή Θετικών Επιστημών

Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής

Πανεπιστημιούπολη

54124 Θεσσαλονίκη

Τ: 

+30 2310 998410

F: 

+30 2310 998310

E: 

Προσωπικό γραμματείας: 

Παναγιώτα Καντούρη
Ιωάννα Γιαννακίδου
Αθηνά Βασιλειάδου

Σχολή: 

Τμήμα: 

Βρείτε τη γραμματεία στο χάρτη: