Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής

Γραμματέας: 
Μαρία Μηλώση
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Σχολή Θετικών Επιστημών

Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής

Πανεπιστημιούπολη

54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 
+30 2310 998410
Φαξ: 
+30 2310 998310
Email: 
Προσωπικό γραμματείας: 
Παναγιώτα Καντούρη
Ιωάννα Γιαννακίδου
Αθηνά Βασιλειάδου
Βρείτε τη γραμματεία στο χάρτη: 
post image