Νησίδα Η/Υ Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Η νησίδα Η/Υ στεγάζεται στο χώρο της βιβλιοθήκης, στην αίθουσα 314 στον 2ο όροφο του παλαιού κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής. Αποτελείται από 16 υπολογιστές, έναν εκτυπωτή και ένα φωτοτυπικό, και δυνατότητα σύνδεσης και άλλων υπολογιστών μέσω ασύρματου δικτύου. Η πρόσβαση είναι ελεύθερη για τους φοιτητές του Τμήματος στο ωράριο της βιβλιοθήκης.

Τέλος, παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες σάρωσης εγγράφων και υπηρεσίες φωτοτύπησης και εκτύπωσης σε καθορισμένες τιμές.

Υπεύθυνος/η: 
Γεώργιος Κατσίκας Ειδικό Τεχνικό και Εργαστηριακό Προσωπικό
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή
Νησίδα Η/Υ Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας
Παλαιό Κτίριο της Φιλοσοφικής Σχολής
3ος όροφος  Γραφείο 314
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 
+30 2310 997561
Φαξ: 
+30 2310 997542
Email: