Νησίδα Η/Υ Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Η νησίδα Η/Υ στεγάζεται στο χώρο της βιβλιοθήκης, στην αίθουσα 314 στον 2ο όροφο του παλαιού κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής. Αποτελείται από 24 υπολογιστές, ένα bοok scanner, ένα φωτοτυπικό - εκτυπωτή - δικτυακό scanner και δυνατότητα σύνδεσης και άλλων υπολογιστών μέσω ασύρματου δικτύου. Η πρόσβαση είναι ελεύθερη για τους φοιτητές του Τμήματος στο ωράριο της βιβλιοθήκης.

Τέλος, παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες σάρωσης εγγράφων και υπηρεσίες φωτοτύπησης και εκτύπωσης σε καθορισμένες τιμές.

Υπεύθυνος/η: 
Γεώργιος Κατσίκας Ειδικό Τεχνικό και Εργαστηριακό Προσωπικό
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή
Νησίδα Η/Υ Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας
Παλαιό Κτίριο της Φιλοσοφικής Σχολής
3ος όροφος  Γραφείο 314
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 
+30 2310 997561
Φαξ: 
+30 2310 997542
Email: