Βιβλιοθήκη Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Η βιβλιοθήκη του Τμήματος στεγάζεται στον 3ο όροφο του παλαιού κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής, γραφείο 314. Η βιβλιοθήκη έχει περίπου 17.000 βιβλία και έντυπα (υλικό που έχει απομείνει στη βιβλιοθήκη μας μετά την απόσυρση 5.300 περίπου τόμων στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Α.Π.Θ.), τα οποία καλύπτουν κυρίως τους τομείς της Λογοτεχνίας, Πολιτισμού, Γλωσσολογίας, Μεθοδολογίας-Διδακτικής, Μετάφρασης. Υπάρχουν ακόμα βιβλία για Φιλοσοφία και Ψυχολογία καθώς και πληροφοριακό υλικό, εγκυκλοπαίδειες, βιβλιογραφίες. Παρέχονται όλες οι υπηρεσίες που προσφέρονται από το Σύστημα Βιβλιοθηκών του Α.Π.Θ. Η συλλογή της βιβλιοθήκης διαχειρίζεται από το βιβλιοθηκονομικό πρόγραμμα HORIZON όπως και όλου του συστήματος βιβλιοθηκών του Α.Π.Θ.

Τέλος, παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες σάρωσης εγγράφων και υπηρεσίες φωτοτύπησης και εκτύπωσης σε καθορισμένες τιμές.

Διευθυντής/Διευθύντρια: 
Ιωάννα Τσακίρη Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό
Διοικητικό προσωπικό: 
Ελένη Κορίτσα
Τηλέφωνο: 
+30 2310 997558
+30 2310 997548
Φαξ: 
+30 2310 997542
Email: 
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή
Βιβλιοθήκη Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας|
Παλαιό Κτίριο της Φιλοσοφικής Σχολής
3ος όροφος, Γραφείο 314
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη