Νησίδα Η/Υ Τμήματος Οδοντιατρικής

Στο Α’ υπόγειο του κτιρίου του Τμήματος Οδοντιατρικής λειτουργεί Νησίδα
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για τους φοιτητές και τα μέλη του Τμήματος
(υποχρεωτική η απόκτηση λογαριασμού χρήστη ΑΠΘ με προσωπικό κωδικό).
Στη νησίδα υπάρχουν είκοσι τρείς (23) υπολογιστές, scanner, CD recorder,
και εκτυπωτής που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μετά από συνεννόηση με
το διαχειριστή της νησίδας. Η νησίδα είναι ανοιχτή καθημερινά 9.00 π.μ. –
17.00 μ.μ.

Υπεύθυνος/η: 
Κλεονίκη Λυρούδια Καθηγήτρια
Διεύθυνση: 

 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Οδοντιατρικής
Νησίδα Η/Υ
Κτίριο Τμήματος Οδοντιατρικής
Α΄ Υπόγειο
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 
+30 2310 999627
Φαξ: 
+30 2310 999627
Email: