Διευθυντής: 

Βασιλική Αναστασιάδου-Βελλιάδου Καθηγήτρια

Γραμματεία: 

Κλαιρη Λαδοπουλου

Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Οδοντιατρικής
Τομέας Προσθετικής
Κτήριο Οδοντιατρικής, 4ος όροφος
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

Τ: 

+30 2310 999561
+30 2310 999551

F: 

+30 2310 999531

E: 

 

Τα Εργαστήρια του Τομέα Προσθετικής του Τμήματος Οδοντιατρικής είναι τα εξής:

Διδακτικό αντικείμενο: 

Καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα της Ακίνητης Προσθετικής και Προσθετικής Εμφυτευματολογίας και της Οδοντικής και Ανωτέρας Προσθετικής.