Τομέας Προσθετικής

Διευθυντής: 
Αργύριος Πισιώτης Καθηγητής
Γραμματεία: 
Κλαιρη Λαδοπουλου
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Οδοντιατρικής
Τομέας Προσθετικής
Κτήριο Οδοντιατρικής, 4ος όροφος
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 
+30 2310 999546
+30 2310 999561
Φαξ: 
+30 2310 999531

 
Τα Εργαστήρια του Τομέα Προσθετικής του Τμήματος Οδοντιατρικής είναι τα εξής:

Διδακτικό αντικείμενο: 

Καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα της Ακίνητης Προσθετικής και Προσθετικής Εμφυτευματολογίας και της Οδοντικής και Ανωτέρας Προσθετικής.