Τομέας Στοματικής – Γναθοπροσωπικής Παθολογίας, Χειρουργικής και Ακτινολογίας

Διευθυντής: 
Κωνσταντίνος Βαχτσεβάνος Αναπληρωτής Καθηγητής
Γραμματεία: 
Παρασκευή Ευσταθιάδου
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Οδοντιατρικής
Τομέας Στοματικής - Γναθοπροσωπικής Παθολογίας, Χειρουργικής και Ακτινολογίας
Κτήριο Οδοντιατρικής, 3ος όροφος
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 
+30 2310 999526
+30 2310 999555
+30 2310 999651

 
Τα Εργαστήρια του Τομέα Παθολογίας και Χειρουργικής Στόματος του Τμήματος Οδοντιατρικής είναι τα εξής:

Διδακτικό αντικείμενο: 

Καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα της Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής, Χειρουργικής Εμφυτευματολογίας, Ακτινολογίας, Στοματολογίας και Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής.