Διευθυντής: 

Αθανάσιος Πουλόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής

Γραμματεία: 

Παρασκευή Ευσταθιάδου

Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Οδοντιατρικής
Τομέας Παθολογίας και Χειρουργικής Στόματος
Κτήριο Οδοντιατρικής, 5ος όροφος
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

Τ: 

+30 2310 999528
+30 2310 999555
+30 2310 999651

E: 

 

Τα Εργαστήρια του Τομέα Παθολογίας και Χειρουργικής Στόματος του Τμήματος Οδοντιατρικής είναι τα εξής:

Διδακτικό αντικείμενο: 

Καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα της Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής, Χειρουργικής Εμφυτευματολογίας, Ακτινολογίας, Στοματολογίας και Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής.