Τμήμα Οδοντιατρικής

Πρόεδρος: 
Αθανάσιος Πουλόπουλος
Γραμματέας: 
Βασιλική Σαροπούλου
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολής Επιστημών Υγείας
Τμήμα Οδοντιατρικής
Κτίριο Οδοντιατρικής
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 
+30 2310 999471
+30 2310 999475
Fax: 
+30 2310 999474
Email: 

Η οδοντιατρική επιστήμη αποτελεί κομμάτι της ιατρικής επιστήμης, προσβλέπει στη βελτίωση και προαγωγή της υγείας του ανθρώπου, συμμετέχει στις υπηρεσίες υγείας και συμβάλλει στην έρευνα και στην βιοτεχνολογία. Στόχος των πανεπιστημιακών και ιδιαίτερα των οδοντιατρικών σπουδών είναι να δώσουν στον φοιτητή/τρια τις απαραίτητες ιατρικές γνώσεις, να αναπτύξουν τις δεξιότητες και ικανότητές τους, να αναδείξουν τις ανθρώπινες αξίες, να διαμορφώσουν τον χαρακτήρα τους με βάση την ηθική και την δεοντολογία που επιβάλλεται για την άσκηση του οδοντιατρικού λειτουργήματος.

Το Τμήμα Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ βρίσκεται μέσα στα όρια της Πανεπιστημιούπολης, με κεντρική είσοδο επί της Αγίου Δημητρίου. Αποτελείται από δύο κτίρια, εκ των οποίων το ένα παλαιότερο στο οποίο στεγάζονται τα Εργαστήρια και οι Κλινικές του Τμήματος και ένα νεότερο, το Μανδαλίδειο Κέντρο Οδοντιατρικών Ερευνών (ΜΚΟΕ) που αποτελεί αξιοποίηση δωρεάς προς το Τμήμα Οδοντιατρικής (κληροδότημα της οικογένειας Μανδαλίδη) για την ανάπτυξη της έρευνας στην Οδοντιατρική Επιστήμη. Στο ΜΚΟΕ βρίσκεται αίθουσα έρευνας που ανήκει στο Εργαστήριο Βασικών Επιστημών, ενώ προβλέπεται βάσει των αποφάσεων Γ.Σ 172/12-6-2001 να λειτουργούν και οι Κλινικές που αφορούν την Μεταπτυχιακή εκπαίδευση.

Μέχρι σήμερα έχουν αποφοιτήσει 6.992 οδοντίατροι (είναι εγγεγραμμένοι 10.044), ενώ σήμερα υπάρχουν 870 εγγεγραμμένοι προπτυχιακοί φοιτητές και 189 μεταπτυχιακοί φοιτητές.