Γραμματέας: 

Βασιλική Σαροπούλου

Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Επιστημών Υγείας
Γραμματεία Τμήματος Οδοντιατρικής
Κτίριο Τμήματος Οδοντιατρικής
Α΄ Υπόγειο
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

http://www.dent.auth.gr/?q=secretary

Τ: 

+30 2310 999450
+30 2310 999475
+30 2310 999471

F: 

+30 2310 999474

E: 

Προσωπικό γραμματείας: 

Βασιλική Σαροπούλου
Θεοδώρα Τσίμα
Βαρβάρα Καραμπατζάκη
Αγλαΐα Παναγιώτου - Στρατάκη
Γεώργιος Καδίρης

Σχολή: 

Τμήμα: 

Βρείτε τη γραμματεία στο χάρτη: