Νόμος για την Παιδεία - Εσωτερική Διαβούλευση ΑΠΘ

Σχετικά με τη Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα, την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» όπως αναρτήθηκε εδώ
www.opengov.gr/ypepth/?p=2450 καταθέστε τα σχόλιά σας ανά άρθρο. Η καταχώρηση σχολίων είναι επώνυμη και μπορείτε να δείτε σχόλια άλλων μελών του ΑΠΘ παρακάτω.