Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Μαριάννα Μπουχουρούδη

Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση Προσωπικού
Κτίριο Διοίκησης ''Κ. Καραθεοδωρή'' 6ος Όροφος
Πανεπιστημιούπολη
541 24 Θεσσαλονίκη

Τ: 

+30 2310 991392

F: 

+30 2310 996788

E: 

Ελέγχει, συντονίζει και μεριμνά για την επίλυση των προβλημάτων των Τμημάτων που υπάγονται στη Διεύθυνση:

  • Tμήμα Διδακτικού Προσωπικού
  • Τμήμα Λοιπού Προσωπικού
  • Τμήμα Διοικητικού Προσωπικού

Επιμελείται τον Έλεγχο Νομιμότητας των κρίσεων μελών ΔΕΠ.

Προϊσταμένη Αρχή: