Διεύθυνση Προσωπικού

Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Μαριάννα Μπουχουρούδη
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση Προσωπικού
Κτίριο Διοίκησης ''Κ. Καραθεοδωρή'' 6ος Όροφος
Πανεπιστημιούπολη
541 24 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 
+30 2310 991392
Φαξ: 
+30 2310 996788
Email: 

Ελέγχει, συντονίζει και μεριμνά για την επίλυση των προβλημάτων των Τμημάτων που υπάγονται στη Διεύθυνση:

  • Tμήμα Διδακτικού Προσωπικού
  • Τμήμα Λοιπού Προσωπικού
  • Τμήμα Διοικητικού Προσωπικού

Επιμελείται τον Έλεγχο Νομιμότητας των κρίσεων μελών ΔΕΠ.