Διεύθυνση Συντονισμού Ακαδημαϊκών Μονάδων

Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Αικατερίνη Καλλιαρίδου
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση Συντονισμού Ακαδημαϊκών Μονάδων
Κτίριο Διοίκησης "Κ. Καραθεοδωρή", 6ος όροφος
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 
+30 2310 996850

Η Διεύθυνση Συντονισμού Ακαδημαϊκών Μονάδων προγραμματίζει, οργανώνει, συντονίζει, ελέγχει και αποτιμά τις υπηρεσίες που παρέχονται από τα Τμήματα της Διεύθυνσης:

  • Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
  • Τμήμα Ευρωπαϊκών και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
  • Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων
  • Τμήμα Διασύνδεσης
  • Τμήμα Σπουδών