Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Θεοδώρα Γαζοπούλου-Τσουφλίδου

Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση Διοικητικού
Κτίριο Διοίκησης "Κ. Καραθεοδωρή", 6ος όροφος
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

Τ: 

+30 2310 996776

F: 

+30 2310 996788

E: 

Η Διεύθυνση Διοικητικού προγραμματίζει, οργανώνει, συντονίζει, ελέγχει και αποτιμά τις υπηρεσίες που παρέχονται από τα Τμήματα της Διεύθυνσης:

  • Τμήμα Διοικήσεως
  • Τμήμα Εκδόσεων
  • Τμήμα Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης
  • Τμήμα Γενικού Αρχείου

Προϊσταμένη Αρχή: