Διεύθυνση Διοικητικού

Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Παναγιώτα Παρτακελίδου
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση Διοικητικού
Κτίριο Διοίκησης "Κ. Καραθεοδωρή", 6ος όροφος
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 
+30 2310 996828
Email: 

Η Διεύθυνση Διοικητικού προγραμματίζει, οργανώνει, συντονίζει, ελέγχει και αποτιμά τις υπηρεσίες που παρέχονται από τα Τμήματα της Διεύθυνσης:

  • Τμήμα Διοίκησης
  • Τμήμα Εκδόσεων
  • Τμήμα Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης
  • Τμήμα Γενικού Αρχείου