Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Αικατερίνη Πάτκου

Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης
Κτίριο Διοίκησης "Κ. Καραθεοδωρή", 5ος όροφος
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

Τ: 

+30 2310 995144
+30 2310 995134

F: 

+30 2310 995119

E: 

Οι αρμοδιότητες και το δικαίωμα υπογραφής της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης αφορούν τις παρακάτω πράξεις, αποφάσεις και λοιπά έγγραφα:

  1. Τα έγγραφα, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, εκκαθαριστικά σημειώματα, οικονομικές εκθέσεις, υπηρεσιακά σημειώματα κάθε τύπου και περιεχομένου σχετικά με το αντικείμενο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης, απευθυνόμενα σε πανεπιστημιακές ή άλλες υπηρεσίες ή ιδιώτες.
  2. Τα έγγραφα προς τις Τράπεζες και άλλες υπηρεσίες, που αφορούν σε οικονομικές δραστηριότητες, απόδοση κρατήσεων, κλπ.
  3. Τις καταστάσεις που συνοδεύουν τα χρηματικά εντάλματα

Προσωπικό: 

Σαράντης Πήττας

Προϊσταμένη Αρχή: