Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Βάϊος Μπαμπλέκης

Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση Περιουσίας και Προμηθειών
Κτίριο Διοίκησης "Κ. Καραθεοδωρή", 3ος όροφος
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

Τ: 

+30 2310 995151

F: 

+30 2310 996907

E: 

Προϊσταμένη Αρχή: 

Χρήσιμα - 'Εγγραφα 'Εντυπα: