Διεύθυνση Περιουσίας και Προμηθειών

Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Αικατερίνη Πάτκου
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση Περιουσίας και Προμηθειών
Κτίριο Διοίκησης "Κ. Καραθεοδωρή", 3ος όροφος
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 
+30 2310 995151
Email: