Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης

Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Κορνηλία Σκαρπέτα
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης
Κτίριο Διοίκησης "Κ. Καραθεοδωρή",
4ος όροφος
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

 

Τηλέφωνο: 
+30 2310 995153
+30 2310 996909
*30 2310 991337
Φαξ: 
+30 2310 995249
Email: 
Προσωπικό: 
Ιορδάνης Μαντζαρίδης
Κορνηλία Βικελίδου