Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Κορνηλία Σκαρπέτα

Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης
Κτίριο Διοίκησης "Κ. Καραθεοδωρή",
4ος όροφος
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

 

Τ: 

+30 2310 995153
+30 2310 996909

F: 

+30 2310 995249

E: 

Προσωπικό: 

Ιορδάνης Μαντζαρίδης

Προϊσταμένη Αρχή: 

Χρήσιμα - 'Εγγραφα 'Εντυπα: