Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Αγγελική Σαλονικίδου

Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση Συντήρησης & Λειτουργίας Εγκαταστάσεων
Κτίριο Διοίκησης "Κ. Καραθεοδωρή", 8ος όροφος
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

Τ: 

+30 2310 996838

F: 

+30 2310 996810

E: 

Στην αρμοδιότητα του υπάγονται τα παρακάτω Τμήματα:

  • Τμήμα Συντήρησης & Εκτέλεσης Μικροέργων
  • Τμήμα Λειτουργίας Εγκαταστάσεων

Προϊσταμένη Αρχή: