Διεύθυνση Συντήρησης & Λειτουργίας Εγκαταστάσεων

Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Αγγελική Σαλονικίδου
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση Συντήρησης & Λειτουργίας Εγκαταστάσεων
Κτίριο Διοίκησης "Κ. Καραθεοδωρή", 8ος όροφος
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 
+30 2310 996838
Email: 

Στην αρμοδιότητα του υπάγονται τα παρακάτω Τμήματα:

  • Τμήμα Συντήρησης & Εκτέλεσης Μικροέργων
  • Τμήμα Λειτουργίας Εγκαταστάσεων